Společnost byla založena v roce 2013 a vznikla za účelem vytvoření systému servisní sítě služeb se zaměřením speciálně pro opravy a servis strojů a zařízení sloužících ke zvedání a přepravě břemen a substrátů v podnicích ocelářského integrovaného systému. Společnost nyní zaměstnává 77 zaměstnanců.

Z činností údržby TŽ, a.s. se jedná zejména o opravnu pracovních strojů – bagrů, opravnu manipulační techniky a vysokozdvižných vozíků (dále jen VZV), střediska údržby jeřábů ocelárny IV, střediska údržby jeřábů válcoven A, B, C, D, žíháren, skladu sochorů, vodárny a další.

Na základě nájemních smluv na objekty a dílny v současnosti poskytuje služby uvedených odborných profesí a rozsahů, a to nejen pro TŽ, a.s., ale i pro ostatní závody, které TŽ, a.s. vlastní, a pro ostatní zákazníky regionu.

Základní předměty činnosti společnosti

  • Opravy manipulační techniky, zemních strojů a ostatních dopravních prostředků včetně technických kontrol.
  • Výroba, montáž, opravy ocelových konstrukcí a zdvihacích zařízení včetně revizí.
  • Opravy technologických zařízení v průmyslu.
  • Kovoobrábění.

Strategie společnosti

Nejdůležitějším cílem celé společnosti je uspokojování potřeb zákazníka. K tomu slouží především rychlá komunikace se zákazníkem a zvyšování odborné úrovně společnosti. Zaměstnanci jsou podle potřeby proškolování ve všech potřebných profesích. Důraz je kladen především na kvalitu oprav, rychlost a operativnost pracovních skupin.
Strategie společnosti spočívá v bezvadné znalosti toho, do jaké míry se očekávání klientů kryje s tím, co jim ve skutečnosti nabízíme.

Aktuality

HCMC 1692 AG

Nově - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM typ HCMC 1692 AG.

Zobrazit

HCMC 1692 AG

Nově - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM typ HCMC 1692 AG.

HCMC 1692 AG
OMNICUT 5600

V letošním roce jsme do provozu uvedli nový pálicí stroj typu OMNICUT 5600.

Zobrazit

OMNICUT 5600

V letošním roce jsme do provozu uvedli nový pálicí stroj typu OMNICUT 5600.

OMNICUT 5600
WHN 13 CNC

Společnost nově disponuje CNC vodorovným frézovacím a vyvrtávacím strojem WHN 13 CNC - univerzálním strojem pro přesné frézování, souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů skříňových, deskových a tvarově složitých obrobků s hmotností až 12 000 kg.

Zobrazit

WHN 13 CNC

Společnost nově disponuje CNC vodorovným frézovacím a vyvrtávacím strojem WHN 13 CNC - univerzálním strojem pro přesné frézování, souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů skříňových, deskových a tvarově složitých obrobků s hmotností až 12 000 kg.

WHN 13 CNC