POLITIKA kvality a ochrany životního prostředí

Vedení společnosti Rovakotan, s.r.o. vyhlašuje následující Politiku platnou v rámci celé společnosti ode dne vydání. Všichni zaměstnanci musí tuto Politiku dodržovat. Hlavním nástrojem prosazování Politiky ve společnosti je zavedený funkční systém managementu kvality a ochrany životního prostředí.
Politikou společnosti je uspokojování potřeb zákazníka, kvalita oprav, rychlost a operativnost pracovních skupin, dodržování právních a jiných požadavků a neustálé zlepšování svých činností. V rámci ochrany životního prostředí je kladen důraz na prevenci vzniku havarijních stavů.

Politiku budeme naplňovat:

  • cíli společnosti
  • výjezdy pracovní skupiny do 30 minut od telefonického nahlášení poruchy
  • dobou záruky (od 6 do 24 měsíců)
  • zvyšováním kvalifikace zaměstnanců
  • poskytováním odborných servisních služeb zákazníkům pro daná zařízení

Společnost je oprávněna k provádění technických prohlídek vysokozdvižných vozíků a vyhrazených zdvihacích zařízení.

V Třinci dne 1. 1. 2015
Mgr. Kateřina Czudková
ředitelka společnosti
Rovakotan, s.r.o.

Aktuality

HCMC 1692 AG

Nově - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM typ HCMC 1692 AG.

Zobrazit

HCMC 1692 AG

Nově - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM typ HCMC 1692 AG.

HCMC 1692 AG
OMNICUT 5600

V letošním roce jsme do provozu uvedli nový pálicí stroj typu OMNICUT 5600.

Zobrazit

OMNICUT 5600

V letošním roce jsme do provozu uvedli nový pálicí stroj typu OMNICUT 5600.

OMNICUT 5600
WHN 13 CNC

Společnost nově disponuje CNC vodorovným frézovacím a vyvrtávacím strojem WHN 13 CNC - univerzálním strojem pro přesné frézování, souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů skříňových, deskových a tvarově složitých obrobků s hmotností až 12 000 kg.

Zobrazit

WHN 13 CNC

Společnost nově disponuje CNC vodorovným frézovacím a vyvrtávacím strojem WHN 13 CNC - univerzálním strojem pro přesné frézování, souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů skříňových, deskových a tvarově složitých obrobků s hmotností až 12 000 kg.

WHN 13 CNC